.php> ПЛАНЕТИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ГОЛОВНА

СОНЯЧНА СИСТЕМА

ВЕЛИКА КАРТА

ЗАДАЧІ

ПРО САЙТ


І. Знаходження географічної довготи свого населеного пункту за довідниковими таблицями.

Для вирішення цієї проблеми потрібні деякі дані з довідників чи Інтернету. Зазначимо, що у довідникових таблицях з астрономії вказано географічні координати м. Кіровограда (λ = 32°15´ і ϕ = 48°30`), а також радіус Землі (R = 6370 км) та довжина її меридіану (L = 2πR = 40036 км), крім того, потрібно знати, що 1 год = 15° а 1° = 4 хв.Пропонуємо цикл задач для знаходження положення свого населеного пункту:

Задача 1. Знайти радіус паралелі, на якій розташовано місто Кіровоград.

Дано:
R = 6300 км
ϕ = 4

 

З прямокутного трикутника ОКО1 знаходимо: r = R*sin ϕ = 6300*sin 48°30` = 6300*0,7490 = 4771 км.r-?
Отже, радіус паралелі, на якій знаходиться м. Кіровоград дорівнює 4771 км.


Задача 2. Знайти довжину паралелі м.Кіровограда.

Дано:
r=4771 км          L=2 π r =30000 км
L-?


Задача 3. Знайти довжину  10  паралелі м. Кіровограда.

 

∆ L=30000 /360= 83 км.

 

Задача 4. Знайти географічну довготу та місцевий час с.  Злинка та м. Мала Виска, якщо відстані  до них від м. Кіровограда  відповідно складають 50км та 45 км.

Дано:

Sз=50км                 λз  =320151 + 50/83*60І = 32051і

S мв=45 км            Тз =2 г +4*2 хв +3,6хв =2 г 11 ,6хв.

λз-?                        λмв=32015і  + 45/63*60і=320 481

Тз - ?                      Тмв=2 г +4*2 +3 =2г 11хв

 λмв - ?

Тмв -?                                     

                                            


ІІ  Знаходження  географічної широти населеного пункту за довідниковими таблицями

Задача 5. Знайти довжину земного меридіану, якщо середній радіус прийняти рівним 6370км.

Дано:

R=6370 км                Lм=2*3,14*6370 =40000 км

Lм-?


Задача 6. Знайти довжину 10 меридіану у наших середніх широтах.

                                     Lм=40000/360=111 к                                                                                                                                             


Задача 7. Знайти географічну широту с. Злинка та м. Мала Виска, якщо їх відстані від паралелі  складають відповідно 7 км на південь та 12 км на північ.

Дано:

Sз=-7км                  ϕз =480301  - 7/111*60=480 261

Sмв=12 км               ϕмв =480301 + 12/111*60=480361

ϕз - ?

ϕмв - ?


ІІІ. Знаходження координат населеного пункту методами практичної

астрономії

    Для практичного  визначення координат місця користуються вимірюванням висоти  світила над горизонтом  (наприклад Полярної зірки чи Сонця) або за допомогою рівняння часу.

 

Задача 8. Знайти географічну широту місця, якщо 22 березня тінь від метрового гномона дорівнює 1,15 см.         

    Дано:                                          

H=1м                                                                                      NL=1,15 см.

ϕ -?                                        h = 90+δ – ϕ ,    δ = 0,

                                                ϕ = 90° - h = 90° - arctg(H/L)=90° - arctg(0,87) = 90° - 41° = 49°


Задача 9. Людина з аеродрому м. Києва вилетіла літаком, який здійснив вимушену посадку.Годинник пасажира показує 7г15хв київського часу, а на аеродромі - 8г 32хв. Найти довготу місця вимушеної посадки.

Дано:                                        Запишемо рівняння часу для Києва та невідомого міста.

Тк=7г15хв

Т=8г42хв                                  Тк0к

  =2г-2хв                                    Т= Т0

1год.=150                                 Тк-Т=λк

10=4хв                                      λ=λк+Т-ТК                                                                           

λ  -?                         λ=2г02хв+8г32хв-7г15хв=3г19хв=3 *150+4 0+45і=490 451

<.php>